RADNÓTI NAPOK 2013. május 2 – 3.

Iskolánk alapításának 35. évfordulóját ünnepeltük ebben a tanévben. Hagyományosan Radnóti Miklós születésnapján kerül megrendezésre iskolánk ünnepsége. Ebben az évben az évfordulóra megkülönböztetett figyelemmel készültünk.

Az első napon saját diákjaink vettek részt az ünnepi műsoron. A jeles eseményre meghívtuk az iskolánkban az elmúlt 35 év alatt tanító kollégáinkat ( sokan közülük az alapítás óta tagjai voltak a tantestületnek ), és a városi iskolák igazgatóit. Megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Günther Miklósné tankerületi igazgató.

A műsor folyamán hallhattunk megemlékezést Radnóti Miklósról, szavalat hangzott el a költő egyik versét Kovács Dalma 8. osztályos diákunk mondta el. Szerepeltek első osztályos művészeti szakkörös tanulóink, zeneiskolás növendékeink zongorán játszottak, énekkarunk vidám dallamokat énekelve színesítette a programot. Nyolcadik osztályosaink koszorút helyeztek el az aulában található névadónkat ábrázoló szobránál.

Régi tervünket sikerült az évfordulóra megvalósítanunk. Szülői segítséggel kialakítottunk az aulában egy üveges vitrint. Ebben kiállításra kerültek az évek folyamán a sportversenyeken nyert kupák és serlegek. Itt kapott helyet az az Elismerő Oklevél is , melyet Vác Város Önkormányzat Képviselő testülete ajándékozott az iskolának fennállásának 35. évfordulója alkalmából.

Második nap a város iskoláinak meghirdetett versenyek jegyében telt. Tantárgyi ( magyar, matematika, angol,német ) és sportversenyekre érkeztek az érdeklődő diákok. A versenyek eredményhirdetésére várva megtekinthették az aulában Pálinkó István tanár úr álltál összeállított kiállítást az iskola 35 évének eseményeiről.