A Káptalan utcai ásatás

Az 5.a, 6.a és a 6.b osztály 2009.09.08.-án megtekintette a Káptalan utcai ásatást, ahol középkori házra és pincére akadtak a szakemberek.

A pince és a ház a XVI. sz.-ban épült, de a pincében XIII. sz.-i kutat is találtak. A váci múzeumot gazdagítják majd az itt talált nyugat-európai és bizánci pénzérmék, cserépedények és állati csontok, melyekből messzemenő következtetések vonhatók le a korabeli lakók életmódját illetően.

A tanulók nagy figyelemmel hallgatták az ásatás régészeinek szavait, melyek közelebb hozták a ma emberéhez a középkori családi életet, amit mutat az ásatás után készített ötletes tabló is.

Köszönet az idegenvezetésért Rácz Tibor Régész Úrnak és a lehetőségért Szőke Győzőnek, az ásatáson dolgozó apukának.

Litauszky Márta, Mártonffy Éva, Sasváriné Kóra Rita tanárnők.