Fejlesztőpedagógia iskolánkban

Vezeti: Fodorné Kecskés Andrea tanítónő

Az iskolánkban 2001. szeptemberétől működik fejlesztő foglalkozás. Az átlag tanuló nyelvileg jól fejlett, venni tudja az akadályokat az olvasás - írás - betűtanulás - számolás elsajátítása során. Azonban vannak olyan tanulók akik nehezebben veszik ezeket az akadályokat, több időt igényelnek az új ismeretek elsajátításában. Számukra jelenthet segítséget, mankót a fejlesztő pedagógia. Az ő esetükben kiemelten fontos az aprólékosan felépített fokozatosság. Kisebb lépcsőfokokat, aprólékos módszertani lépéseket kell beépíteni részükre, hogy elérhessük velük a tanítási célt. Sok esetben erre a 45 perces tanóra kevés lehetőséget biztosít, ezért a tanulók fejlesztésben, segítségnyújtásban részesülhetnek. A fejlesztés feltétele a gyerekek életkori- és egyéni sajátosságainak pontos ismerete.

A fejlesztő foglalkozások kiscsoportban - 2-4 fő - egyénre szabott feladatokkal, az órai tananyagot figyelembe véve zajlanak. Az első osztályos tanulók szeptemberben szűrésen vesznek részt, mely képet mutat tanulási képességeikről. A szűrések eredménye határozza meg a fejlesztésre szoruló tanulók körét, illetve a fejlesztés irányát és mértékét. Egyedi esetekben az iskola - az érintett szülő beleegyezésével - speciális szakember (logopédus, gyermekpszichológus stb.) szakvéleményét is kikéri. Második osztálytól kezdődően az osztálytanító javaslatára kerülnek fejlesztő foglalkozásra az érintett tanulók. Ez természetesen csak a szülő egyetértésével történhet, mert közös cél a gyermekek tanulási teljesítményének javítása, a tanulási nehézségek kiküszöbölése, megelőzése.

Énekkar

Vezeti: Fázold Ágnes

    

    

    

Könyvtár

Vezeti: Bálint Júlia

    

    

    

Német szakkör

Vezeti: Juhász Jánosné

    

    

    

Fizika szakkör

Vezeti: Sipos Péterné

    

    

Informatika szakkör

Vezeti: Kozma Istvánné és Nagy Zoltán

    

    

Angol szakkör

Vezeti: Csengeri Klára és Sasváriné Kóra Rita

    

    

Technika szakkör

Vezeti: Kozma Istvánné

    

    

    

    

    

Rajz szakkör

Vezeti: Pálinkó István

    

    

    

    

A "Kavics Művek" kavicsművei


"Az elkövetés helyszíne" Képzőművészeti szakkör. Elkövetők: Molnár Luca 5.a, Czaudt Bernadett 5.a, Bobák Emese 4.b, Molnár Emese 5.b, Nikolicza Amanda 5.b, Szakolczay Regina 5.b, Dányi Eszter 7.a

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tűzzománc szakkör

Vezeti: Kurucz Kálmánné Paál Mária

    

    

    
>

    

Citera szakkör

Vezeti: Tányéros József

    

    

    

    

Egészséges életmód szakkör

Vezeti: Pethőné Leyer Livia