Radnóti Napok 2010.05.06.


Ünnepi műsorunkat Énekkarunk adta Litauszky Márta tanárnő vezetésével, citerán kisérte Tányéros József iskolánk nyugalmazott tanára

„Nézd a világ apró rebbenéseit.”
/Radnóti/

Emlékünnepség a Radnóti Miklós Általános Iskolában

Az idei Radnóti-napok alkalmával május 5-én, háromnapos eseménysorozat vette kezdetét iskolánkban. Az első napon névadónkra Radnóti Miklós születésének 101. évfordulójára emlékeztünk. Emlékünnepségünkön Vác város társintézményinek vezetői is tiszteletüket tették. E napon, a hazai költészet és műfordítás egyik legkiemelkedőbb alakjára emlékezve újjáélesztettük egyik feledésbe merült hagyományunkat; a Radnóti Miklós Emlékplakett adományozását. A „Radnóti Emlékplakett” az intézmény által odaítélt belső kitüntetés, szakmai elismerés, melynek átadására első ízben 1985-ben került sor. Azok a pedagógusok, diákok részesültek ilyen elismerésben, kik a tanév során munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az iskola fejlődéséhez. Varga Györgyné Jutka néni, a Radnóti kultusz megteremtője, az idén, 2010-ben második alkalommal vehette át Laczi István igazgató úrtól ezt a megtisztelő kitüntetést.


Varga Györgyné nyugalmazott tanárnő Radnóti plakettet kapott

Az idei tanévtől Emlékplakettet, munkájuk elismeréseként kizárólag diákok kaphatnak, akik a nyolc év során folyamatosan és eredményesen tevékenykedtek az iskola érdekében és kimagasló tanulmányi eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét. Az Emlékplakett, a tantestület javaslata, véleménye alapján kerül odaítélésre. Évente egy Emlékplakett talál gazdára, melyet a kitüntetett az évzárón, illetve a ballagáson vehet át.
A „Radnóti Emlékplakett” készítője Csíkszentmihályi Róbert szobrász- és éremművész.

A kitűntetés: 10 cm átmérőjű, 5 mm vastagságú, alakja kör, középen Radnóti Miklós portréja látható, bal oldalon Radnóti felirat, jobboldalon a készítő /Cs.R./ monogramja és a készítés /1985/ évszáma olvasható.

Az ünnepség méltó lezárásaként a Diákönkormányzat képviselői helyezték el az emlékezés virágait Radnóti szobránál.

Második napon került sor a már hagyományos tanulmányi versenyek megrendezésére alsó és felső tagozatban. Mártonffy Éva testnevelőnk szervezésében pedig ügyességi sportversenyen mérhették össze erejüket városunk iskoláinak alsó tagozatos tanulói.

A háromnapos program megkoronázásaként egy bemutató kiállítás nyílt a váci Arcus Galériában iskolánk diákjainak munkáiból. Az Arcus munkatársai jóvoltából a 2010-es évben, a váci általános iskolák bemutatkozási lehetőséget kaptak/kapnak, melynek középpontjában a gyermekmunkák bemutatása áll. Ebben a hónapban a Radnóti Miklós Általános Iskola növendékeinek remekműveiből, alkotásaiból láthatunk összeállítást a Galériában.
Kuruczné Paál Mária tanítványainak tűzzománc képei ejtik ámulatba az idelátogatókat, valamint Pálinkó István tanár úrnak köszönhetően igazi tehetségek színes palettája tárul elénk a kiállításon.
E napnak estéjén a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére, jótékonysági bál zárta a Radnóti-napok elnevezésű programsorozatot. Nemes cél vezérelte a bál szervezőit. Az iskolai udvar élhetőbbé, ingergazdagabbá tételét tűzte ki célul, hogy a tanórák közötti szünetekben a gyermekek aktív mozgással kikapcsolódhassanak, feltöltődhessenek. Ezért fából készült játszótéri játékok létesítésére ajánlották fel a bál bevételét. A környezet megváltoztatásával, a viszonyok megváltoztatása is - egymásra figyelés, értékek megőrzése, megóvása, - eszköze lehet az egészséges személyiség formálásnak. Cselekedjünk!


Laczi István igazgató úr tartott rövid eligazítást a versenyről

Versenyeredmények:

3. osztályos matematika

 1. Juricsky Dorka Vác Petőfi Sándor Ált. Isk.
 2. Virág Gyula Vác Karolina Katolikus Ált. Isk.
 3. Ötvös Marcell Vác Árpád Fejedelem Ált. Isk.
 4. Tóth Laura Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 5. Madár Dánial Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 6. Havai András Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.

3. osztályos magyar nyelv és irodalom

 1. Popicsán Viola Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 2. Heidt Boglárka Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 3. Kulcsár Nóra Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 4. Csuvár Viviána Vác Karolina Katolikus Ált. Isk.
 5. Nagy Levente Földváry Károly Ált. Isk.
 6. Raáb Tamás Földváry Károly Ált. Isk.

4. osztályos matematika

 1. Helembai Martin Sződligeti Ált. Isk.
 2. Alexy Marcell Vác Juhász Gyula Ált. Isk.
 3. Novák Martin Vác Árpád Fejedelem Ált. Isk.
 4. Drajkó Krisztián Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 5. Kőhegyi Márton Vác Juhász Gyula Ált. Isk.
 6. Szendi Barbara Vác Földváry Károly Ált. Isk.
  Meskó Levente Vác Földváry Károly Ált. Isk.

4. osztályos magyar

 1. Kiss Gréta Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 2. Oravecz Anett Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 3. Kovács Zsófia Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 4. Osgyán Karola Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.
 5. Arany-Tóth Áron Vác Juhász Gyula Ált. Isk.
 6. Varga Vivien Vác Radnóti Miklós Ált. Isk.

Felső tagozat "Nyelvőr" versenye

 1. Juhász Gyula Általános Iskola: Fülöp Fanni 5.o, Hídvári Zita 6.o, Kókai Bálint 7.o, Szikora Nóra 8.o
 2. Földváry Károly Általános Iskola: Rab Noémi 5.o, Stefanik Fanni 6.o, Munkácsi Kincső 7.o Hábl Nikoletta 8.o
 3. Radnóti Miklós Általános Iskola: Fuchs Regina 5.o, Sógor Bianka 6.o, Csernák Dóra 7.o, Tóth Beatrix 8.o
 4. Petőfi Sándor Általános Iskola: Farkas Frizsina 5.o, Izsó Melinda 6.o, Nagy Júlia 7.o, Benjamin Levente 8.o
 5. Karolina Katolikus Általános Iskola: Marcalek Mercédesz, Retlzer Zsófia, Dobay Miklós, Czerovszki Máté
 6. Árpád Fejedelem Általános Iskola: Gergely Orsolya 5.o, Sárvári Márta 6.o, Bárdos Vivien 7.o, Réti Noémi 8.o
  Sződligeti Általános Iskola: Fehér Vanessza 5.o, Ritzl Attila 6.o, Sallai Fruzsina 7.o, Cserepkai Márta 8.o

Felső tagozat Kreatív Angol nyelvi verseny

 1. Juhász Gyula Ált. Isk. csapata
 2. Petőfi Sándor Ált. Isk. csapata
 3. Radnóti Miklós Ált. Isk. csapata
  Árpád Fejedelem Ált. Isk. csapata

5. osztályos matematika verseny

 1. Boroncsok Bence (Árpád) felkészítő tanára: Verbélyiné Szilágyi Katalin
 2. Hula Balázs (Földváry) felkészítő tanára: Kászonyi Ildikó
 3. Szafián Balázs (Árpád) felkészítő tanára: Verebélyiné Szilágyi Katalin

6. osztályos matematika verseny

 1. Antal Richárd (Karolina) felkészítő tanára: Dudásné Kiss Nicolett
 2. Ősi Eszter Aliz (Árpád) felkészítő tanára: Konrád Edéné
 3. Dudás Gabriella (Árpád) felkészítő tanára: Konrád Edéné

7. osztályos matematika verseny

 1. Horváth Benedek (Petőfi) felkészítő tanára: Kiss Katalin
 2. Lesch Marcell (Földváry) felkészítő tanára: Horváth Gáborné
 3. Szafián Márton (Árpád) felkészítő tanára: Kárpáty Andrea
  Tregele Panna (Földváry) felkészítő tanára: Kareczkiné Csernák Anna

8. osztályos matematika verseny

 1. Vasvári Péter (Petőfi) felkészítő tanára: Mundiné Hidasy Ildikó
 2. Flamich Gergely (Radnóti) felkészítő tanára: Lednyiczki Mártonné
 3. Nádas Tamás (Petőfi) felkészítő tanára: Hidasy Ildikó

Flamich Gergely veszi át a dijat.