Bemutatkozik a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

A Radnóti Miklós Általános Iskola 1978-ban nyitotta meg kapuit a város északi, deákvári lakótelepén, nyolc osztályos, önkormányzati fenntartású intézményként.

A nemzeti alaptantervre épülő pedagógiai program alapján végezzük a tanulók egyéni fejlődéséhez szükséges gyermekközpontú nevelő-oktató munkánkat. Ez a program jól koordinálja a tanulást, a sportot, a játékot és az egyéb szabadidős elfoglaltságokat.

Első osztálytól indítjuk a jelentkező igények alapján a sportosztályunkat.

Az alsó tagozaton a 2004-2005 évtől felmenő rendszerben szövegesen történik a tanulók értékelése, biztosítva ezzel egy jóval árnyaltabb, differenciáltabb tanulói értékelést.

A szülői igényeknek megfelelően már az első osztálytól lehetőség van az idegen nyelvekkel való megismerkedésre /angol, német, orosz/, amit aztán tantárgyszerűen negyedik évfolyamtól tanulhatnak, bontott csoportokban, akár emelt szinten is.

A matematika órák a felső tagozaton szintén bontott-, un. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra, lehetőséget adva az egyéni előrehaladás, egyéni tempó figyelembe vételére.

A számítástechnika oktatásra két, korszerűen felszerelt tanterem ad lehetőséget. A tanulók számára hozzáférhető Minden gépünk kapcsolódik a világhálóhoz.

Tehetséges tanulóink tanórán kívüli szakkörökben elégíthetik ki kíváncsiságukat, élhetik ki művészi hajlamaikat. /számítástechnika, tűzzománc, citera, néptánc, természettudományos, képzőművészeti, könyvbarát, nyelvi… stb/

A lassabban haladókat korrepetálásokon zárkóztatjuk fel. Alsó tagozaton lehetőség van a fejlesztő pedagógus igénybevételére is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások segítik a másnapra való felkészülést. A napköziben dolgozó kollégáink a szabadidő szervezőnk segítségével változatos programot biztosítanak a tanulás mellett. /játékdélutánok, színházi előadások, séták, hangversenyek…stb./

A Bartók Béla Zeneiskola helyben biztosítja az ide járó gyermekek zenei oktatását zongora, fafúvós, hegedű és zeneelmélet szakon.

Évek óta rendszeresen szervezünk tanulóinknak nyári tábort a Balaton partján, Zamárdiban.

Tanítványaink nagy többsége gimnáziumban, szakközépiskolában folytatja tanulmányait, néhányad szakmát adó középiskolában tanulnak tovább. A választott iskoláikban jól megállják a helyüket.

Iskolánk nyitott, helyet adunk pedagógus továbbképzéseknek, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának.

Célunk, egy gyermekközpontú iskola működtetése, amelyben a gyermekek szorongás nélkül tanulnak. Lehetőséget biztosítunk, hogy tanulóink tehetségüknek, képességeiknek megfelelően a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák, hogy minél jobb eséllyel tanulhassanak tovább.

Laczi István igazgató