foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
FEJLESZTÉS ALATT

Váci Radnóti Miklós

ÁLTALÁNOS ISKOLA

 Tantestület

 
Laczi István igazgató, földrajz-testnevelés
Flamichné Somogyi Erzsébet ig. helyettes, tanító-angol tanár
Dóra Erzsébet ig. helyettes, tanító
Bagyánszki Erika magyar-angol
Bálint Júlia könyvtárostanár
Baloghné Kiss Melinda tanító
Barányi Beáta tanító
Bertáné Havai Ildikó iskolatitkár
Bonafert-Somogyi Zsuzsanna angol
Bucsánszky Orsolya tanító
Csengeri Klára angol nyelv
Fázold Ágnes matematika - ének
Felföldiné Vázsonyi Ágnes tanító
Fodorné Kecskés Andrea tanító
Gindert- Keléné Bogyai Györgyi tanító
Greff Ádám testnevelő
Győri Sándorné tanító
Heé Tünde magyar nyelv és irodalom
Heidtné Csölle Krisztina iskolatitkár
Hliniczky Zsuzsanna tanító
Horváth Erika tanító
Dr. Kenézné Zeller Geraldine tanító
Kissné Gyürü Magdolna magyar nyelv és irodalom-angol nyelv
Koczka Balázs biológia földrajz, 5.o. napközi
Kozmáné Bartal Bernadett iskolatitkár
Lednyiczki Mártonné matematika-kémia
Lelkesné Gábor Aranka matematika-fizika-informatika
Lengyelné Török Anikó tanító
Mártonffy Éva testnevelés
Meleg Emese tanító
Muzsik Edit tanító
Nagy Ágnes matematika-kémia
Nagy Zoltán számítástechnika-történelem- technika
Nagyné Földes Éva tanító
Nagyné Kanyuk Emőke magyar nyelv és irodalom – ének zene
Pálinkásné Branizsa Szilvia német - szociálpedagógia
Pálinkó István földrajz-rajz
Pálinkó Réka pedagógiai asszisztens
Pallagi Mátyás tanító
Pozsonyi Ferenc oktatástechnikus
Rózsahegyiné Gál Zita tanító
Rudolf Annamária tanító
Sasváriné Kóra Rita angol-történelem
Soproni Angéla tanító, német nyelv
Sztranyán Renáta tanító
Uhlárné Máté Mariann pedagógiai asszisztens
Uzonyiné Dr. Báron Tímea tanító
Varga Katalin tanító
Virányi Józsefné tanító
Laczi Istvánné óraadó-tanító
Rob Kornél óraadó-testnevelő

 

Az iskolai munkát segítő technikai dolgozók

Nieberl Lajos portás
Sági János portás
Kurucz Zoltán fűtő
Juhász Bernadett takarítónő
Lengyel Erika takarítónő
Radics Béláné takarítónő
Sindely Sándorné takarítónő
Vinkó Lajos udvaros-karbantartó

Bemutatkozik a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

A Radnóti Miklós Általános Iskola 1978-ban nyitotta meg kapuit a város északi, deákvári lakótelepén, nyolc osztályos, önkormányzati fenntartású intézményként.

A nemzeti alaptantervre épülõ pedagógiai program alapján végezzük a tanulók egyéni fejlõdéséhez szükséges gyermekközpontú nevelõ-oktató munkánkat. Ez a program jól koordinálja a tanulást, a sportot, a játékot és az egyéb szabadidõs elfoglaltságokat.

Elsõ osztálytól indítjuk a jelentkezõ igények alapján a sportosztályunkat.

Az alsó tagozaton a 2004-2005 évtõl felmenõ rendszerben szövegesen történik a tanulók értékelése, biztosítva ezzel egy jóval árnyaltabb, differenciáltabb tanulói értékelést.

A szülõi igényeknek megfelelõen már az elsõ osztálytól lehetõség van az idegen nyelvekkel való megismerkedésre /angol, német, orosz/, amit aztán tantárgyszerûen negyedik évfolyamtól tanulhatnak, bontott csoportokban, akár emelt szinten is.

A matematika órák a felsõ tagozaton szintén bontott-, un. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra, lehetõséget adva az egyéni elõrehaladás, egyéni tempó figyelembe vételére.

A számítástechnika oktatásra két, korszerûen felszerelt tanterem ad lehetõséget. A tanulók számára hozzáférhetõ Minden gépünk kapcsolódik a világhálóhoz.

Tehetséges tanulóink tanórán kívüli szakkörökben elégíthetik ki kíváncsiságukat, élhetik ki mûvészi hajlamaikat. /számítástechnika, tûzzománc, citera, néptánc, természettudományos, képzõmûvészeti, könyvbarát, nyelvi… stb/

A lassabban haladókat korrepetálásokon zárkóztatjuk fel. Alsó tagozaton lehetõség van a fejlesztõ pedagógus igénybevételére is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások segítik a másnapra való felkészülést. A napköziben dolgozó kollégáink a szabadidõ szervezõnk segítségével változatos programot biztosítanak a tanulás mellett. /játékdélutánok, színházi elõadások, séták, hangversenyek…stb./

A Bartók Béla Zeneiskola helyben biztosítja az ide járó gyermekek zenei oktatását zongora, fafúvós, hegedû és zeneelmélet szakon.

Évek óta rendszeresen szervezünk tanulóinknak nyári tábort a Balaton partján, Zamárdiban.

Tanítványaink nagy többsége gimnáziumban, szakközépiskolában folytatja tanulmányait, néhányad szakmát adó középiskolában tanulnak tovább. A választott iskoláikban jól megállják a helyüket.

Iskolánk nyitott, helyet adunk pedagógus továbbképzéseknek, fõiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának.

Célunk, egy gyermekközpontú iskola mûködtetése, amelyben a gyermekek szorongás nélkül tanulnak. Lehetõséget biztosítunk, hogy tanulóink tehetségüknek, képességeiknek megfelelõen a lehetõ legjobb teljesítményt nyújtsák, hogy minél jobb eséllyel tanulhassanak tovább.

Laczi István igazgató

Movi

Alapítvány

Szakköreink

Copyright © 2017 Artsoho Rights Reserved.