foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tanévnyitó! 2018.08.31. 17 óra

Váci Radnóti Miklós

ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

                        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

mozgo piros nyil lefele

A nevelőtestület és a munkaközösségek véleményezése 

 

 mozgo piros nyil lefele

Intézményvezetői pályázat

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

Középiskolai visszajelzések 2017

Letöltése:Középiskolai visszajelzések 2017

 

2017-2018. tanév

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-a szerint a középfokú intézmények október 31-ig tájékoztatják az általános iskolákat volt diákjaik tanulmányi eredményéről. Az Oktatási Hivatal korábban működtetett „Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere” elnevezésű felülete jelenleg nem elérhető. A középiskolák egyéb csatornán (postai úton, e-mailben) értesítik az aktuális tanévben a rendelkezésükre álló eredményekről az általános iskolát, a fent említett törvény alapján.

2014/2015. tanévben végzett tanulók száma: 56 fő (10. évfolyam eredményei)

2015/2016. tanévben végzett tanulók száma: 56 fő (9. évfolyam eredményei)

(Közismereti tantárgyak a magatartás és szorgalom jegyek nélkül)

                              

Középfokú intézmény

Évfolyam (9. vagy 10.)

Tanuló (betűjellel)               

Átlag

 

Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

9.

1.

2,87

 

9.

2.

3,5

 

9.

3.

4,16

 

9.

4.

2,66

 

10.

5.

2,08

 

Váci Madách Imre Gimnázium

9.

6.

4,66

 

9

7.

3,5

 

9

8.

4,35

 

9

9.

3,8

 

9

10.

4,35

 

9

11.

4,42

 

9

12.

3,46

 

9

13.

4,4

 

9

14.

4,57

 

9

15.

3,56

 

10

16.

3,93

 

10

17.

3,6

 

10

18.

4,85

 

10

19.

4,41

 

10

20.

5

 

10

21.

3,71

 

10

22.

3

 

10

23.

3,26

 

Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

9

24.

3,78

 

10

25.

3,87

 

Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola

10

26

3,5

 

10

27

4,66

 

10

28

3,3

 

10

29

2,92

 

10

30

2,84

 

10

31

3,46

 

10

32

2,69

 

10

33

3

 

10

34

3,3

 

10

35

2,5

 

9

36

4

 

9

37

3,2

 

9

38

2,84

 

9

39

3,66

 

9

40

3,2

 

9

41

3,9

 

9

42

3,8

 

9

43

3,8

 

9

44

3,6

 
         
         
         

                                                                                                                                                                                                           

Vác, 2017. november 20.                                                                            Laczi István

                                                                                                                             igazgató

 

 

 

A KIR közzétételi listájában történő adatszolgáltatásról.

 Letöltése http://kir.hu/KIR2_INFO/Content/KIRINFO_utmutato.pdf

 

A Magyar Gyermekvédelmi Rendszer Működése az Online Környezetbenörténő Gyermekveszélyeztetés Tükrében

Letöltése http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 

 

 

 

 Tantestület

Váci Radnóti Miklós Általános Iskola                    
2018. január 1-jei állapot                    
                         
1 Bagyánszki Erika tanár                    
2 Baloghné Kiss Melinda tanító                    
3 Barányi Beáta tanító                    
4 Barta Dóra tanár                    
NOKS Bertáné Havai Ildikó iskolatitkár                    
5 Bonafert-Somogyi Zsuzsanna tanár                    
6 Bucsánszky Orsolya tanító                    
7 Csengeri Klára tanár                    
8 Dóra Erzsébet igazgatóhelyettes, tanító                    
9 Dubniczky Zsuzsanna Ágnes tanár                    
10 Fázold Ágnes Ildikó tanár                    
11 Felföldiné Vázsonyi Ágnes tanító                    
12 Flamichné Somogyi Erzsébet igazgatóhelyettes, tanár                    
13 Fodorné Kecskés Andrea tanító                    
14 Gaál Enikő iskolapszichológus (félállásban)                    
15 Gindert-Keléné Bogyay Györgyi tanító                    
16 Greff Ádám tanár                    
17 Győri Sándorné tanító                    
18 Heé Tünde tanár                    
NOKS Heidtné Csölle Krisztina iskolatitkár                    
19 Hliniczky Zsuzsanna tanító                    
20 Horváth Erika tanító                    
21 Koczka Balázs tanár                    
22 Laczi István igazgató, tanár                    
23 Lednyiczki Mártonné tanár                    
24 Lelkesné Gábor Aranka tanár                    
25 Lengyelné Török Anikó tanító                    
26 Maloviczki Sándor György tanár                    
27 Mártonffy Éva tanár                    
28 Meleg Emese tanító                    
29 Molnárné Csala Mária tanár                    
30 Muzsik Edit tanító                    
31 Nagy Ágnes tanár                    
32 Nagy Zoltán tanár                    
33 Nagyné Földes Éva tanító                    
34 Nagyné Kanyuk Emőke tanár                    
35 Pálinkásné Branizsa Szilvia tanár                    
36 Pálinkó István tanár                    
NOKS Pálinkó Réka pedagógiai asszisztens                    
37 Pallagi Mátyás tanító                    
NOKS Pozsonyi Ferenc oktatástechnikus                    
38 Rózsahegyiné Gál Zita tanító                    
39 Rudolf Annamária tanító                    
40 Sasváriné Kóra Rita tanár                    
41 Sztranyán Renáta tanító                    
42 Tolnay-Miklós Mónika tanító                    
43 Tumbászné Velki Ágnes tanár                    
NOKS Uhlárné Máté Mariann pedagógiai asszisztens                    
NOKS Ungi Attila rendszergazda                    
44 Uzonyiné Dr. Báron Tímea tanító                    
45 Valkó Lívia gyógypedagógus                    
46 Varga Katalin tanító                    
                         
Megbízási szerződéssel óraadó:                      
  Rob Kornél tanár                    
Az iskolai munkát segítő technikai dolgozók                    
Techn Sági János portás                    
Techn Petrás Erzsébet portás                    
Techn Kurucz Zoltán fűtő, karbantartó                    
Techn Kövesdi Zsuzsanna takarítónő                    
Techn Lengyel Erika takarítónő                    
Techn Bajor Ákosné takarítónő                    
Techn Czene Jánosné takarítónő                    
Techn Lovas Éva takarítónő                    
     

Bemutatkozik a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

A Radnóti Miklós Általános Iskola 1978-ban nyitotta meg kapuit a város északi, deákvári lakótelepén, nyolc osztályos, önkormányzati fenntartású intézményként.

A nemzeti alaptantervre épülõ pedagógiai program alapján végezzük a tanulók egyéni fejlõdéséhez szükséges gyermekközpontú nevelõ-oktató munkánkat. Ez a program jól koordinálja a tanulást, a sportot, a játékot és az egyéb szabadidõs elfoglaltságokat.

Elsõ osztálytól indítjuk a jelentkezõ igények alapján a sportosztályunkat.

Az alsó tagozaton a 2004-2005 évtõl felmenõ rendszerben szövegesen történik a tanulók értékelése, biztosítva ezzel egy jóval árnyaltabb, differenciáltabb tanulói értékelést.

A szülõi igényeknek megfelelõen már az elsõ osztálytól lehetõség van az idegen nyelvekkel való megismerkedésre /angol, német, orosz/, amit aztán tantárgyszerûen negyedik évfolyamtól tanulhatnak, bontott csoportokban, akár emelt szinten is.

A matematika órák a felsõ tagozaton szintén bontott-, un. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra, lehetõséget adva az egyéni elõrehaladás, egyéni tempó figyelembe vételére.

A számítástechnika oktatásra két, korszerûen felszerelt tanterem ad lehetõséget. A tanulók számára hozzáférhetõ Minden gépünk kapcsolódik a világhálóhoz.

Tehetséges tanulóink tanórán kívüli szakkörökben elégíthetik ki kíváncsiságukat, élhetik ki mûvészi hajlamaikat. /számítástechnika, tûzzománc, citera, néptánc, természettudományos, képzõmûvészeti, könyvbarát, nyelvi… stb/

A lassabban haladókat korrepetálásokon zárkóztatjuk fel. Alsó tagozaton lehetõség van a fejlesztõ pedagógus igénybevételére is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások segítik a másnapra való felkészülést. A napköziben dolgozó kollégáink a szabadidõ szervezõnk segítségével változatos programot biztosítanak a tanulás mellett. /játékdélutánok, színházi elõadások, séták, hangversenyek…stb./

A Bartók Béla Zeneiskola helyben biztosítja az ide járó gyermekek zenei oktatását zongora, fafúvós, hegedû és zeneelmélet szakon.

Évek óta rendszeresen szervezünk tanulóinknak nyári tábort a Balaton partján, Zamárdiban.

Tanítványaink nagy többsége gimnáziumban, szakközépiskolában folytatja tanulmányait, néhányad szakmát adó középiskolában tanulnak tovább. A választott iskoláikban jól megállják a helyüket.

Iskolánk nyitott, helyet adunk pedagógus továbbképzéseknek, fõiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának.

Célunk, egy gyermekközpontú iskola mûködtetése, amelyben a gyermekek szorongás nélkül tanulnak. Lehetõséget biztosítunk, hogy tanulóink tehetségüknek, képességeiknek megfelelõen a lehetõ legjobb teljesítményt nyújtsák, hogy minél jobb eséllyel tanulhassanak tovább.

Laczi István igazgató

Movi

Alapítvány

Copyright © 2018 Pedellus Rights Reserved.