foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OM azonosító: 037736 (Nyitvatartási idő: Hétfőtöl-Péntekig 7.30-16.00)

Elektronikus napló

Elérhetőségek

  KIS HERCEG ALAPÍTVÁNY a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóiért

 

    Az alapítvány székhelye: 2600 Vác, Radnóti Miklós út 7.
   Adószáma: 18664751-1-13

Az alapító tagok célként határozták meg, hogy a Radnóti Általános Iskolában tanuló gyermekeket ösztönözze és segítse abban, hogy minél műveltebb, egészségesebb, értelmesebb fiatal emberekké serdüljenek.

E cél érdekében különösen az alábbi tevékenységek folytatását kívánja támogatni:

 • A tanulók kiemelkedő tanulmányi munkájának és kimagasló sportteljesítményének jutalmazása.
 • A tehetséges gyermekek fejlődésének, munkájának elősegítése.
 • A mai kor követelményeinek megfelelő ismeretek elsajátításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, javítása.
 • A szabadidő élményt adó, emberi kapcsolatok kialakulását segítő eltöltéséhez szükséges feltételek, programok, akciók szervezése, iskolai táborok támogatása.
 • Az iskola,működésének tárgyi feltételeinek, állagának megtartásához, javításáhozhozzájárulás.
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel.

Az alapítvány nyitott. Vagyonát gyarapítják a belföldi és külföldi magán- és jogi személyek forintban vagy valutában felajánlott pénzbeni és természetbeni adományai. Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium.

Tagjai:

 • Nagy Ágnes tanár, elnök
 • Szakács Zoltánné tanár
 • Vadász György tanár
 • Nagyné Kanyuk Emőke tanár
 • Molnárné Kovács Katalin szülő
  A Kis Herceg Alapítvány az elmúlt években a szülők jövedelemadójának 1 %-ából az alábbi módon támogatták au iskolát.
 
 • 2007 Iskolapadok, tanulói székek
 • 2008 Függönyök vásárlása
 • 2009 Interaktív tábla
 • 2010 Emlékplakett, jutalomköny
 • 2011 Udvari játék
 • 2012 Jutalomkönyv,táborozás támogatása,tantermi függönyök,versenyek nevezési díja
 • 2013 Fényképezőgép vásárlás, táboroztatás
 • 2014 Sportpálya felújítás
 • 2015 Sportpálya felújítás
 

Köszönjük a szülők 1 %-os felajánlásait, továbbra is várjuk támogatásukat.

 

Kérjük támogassa adója 1%-val a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Kis Herceg Alapítványát!

Adószám: 18664751-1-13 Kedvezményezett: A Kis Herceg Alapítvány

 

 

  

Közösségi munka a Vácon a Radnótiban

 

A Kisherceg alapítvány és a Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület közös pályázatának keretében az ÚjEurópa Alapítvány támogatásával, az iskola volt diákjai végeztek közösségi munkát a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola udvarának szépítésében és rendezvényein március 1. és október 14.között.
Örökzöldeket, cserjéket, virágokat ültettek és gondoztak a nyár folyamán is. Továbbá a padok felújításában és festésében is kivették a részüket, mentoraikkal együtt.
A középiskolások ezen felül bekapcsolódtak az iskolai gyerek- és családi nap tevékenységeibe is. Kézműves foglalkozást tartottak, sorversenyeknél segédkeztek, játékos vetélkedőt szerveztek a kisebbek részére. Öröm volt megtapasztalni azt, hogy a közös munkák során alkalom nyílt tanárok-középiskolás diákok-általános iskolás tanulók közötti párbeszédre, élménybeszámolókra, az elballagott diákok után követésére.
Az önkéntes ifjak példáját, munkáját látva az általános iskolások kedvet kaptak saját közvetlen környezetük megszépítéséhez. A nagyok építő tevékenységét tisztelve, nagyobb becsben vannak azóta az udvar padjai, új növényei az ő szemükben is. Sőt a középiskolások is szívesebben keresik fel azóta iskolai szünetekben a lakóhelyükhöz közel eső megújult udvart, ha sportolni, vagy padon ülve beszélgetni támadna kedvük…

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola udvarán található 40 éves padok felújításának és az udvar zöldítésének forrását ez a pályázati lehetőség biztosította. Volt tanítványaink tanulmányi nyomkövetésén túl ezen a programsorozaton keresztül jó kapcsolatban maradhattunk, további együttműködésünket szolgálta. A Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület hasznos tapasztalatait és segítő közreműködését felhasználva egy sikeres pályázatban vettünk részt.

A program támogatói:

 

 

 

 

 

Bemutatkozik a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

A Radnóti Miklós Általános Iskola 1978-ban nyitotta meg kapuit a város északi, deákvári lakótelepén, nyolc osztályos, önkormányzati fenntartású intézményként.

A nemzeti alaptantervre épülõ pedagógiai program alapján végezzük a tanulók egyéni fejlõdéséhez szükséges gyermekközpontú nevelõ-oktató munkánkat. Ez a program jól koordinálja a tanulást, a sportot, a játékot és az egyéb szabadidõs elfoglaltságokat.

Elsõ osztálytól indítjuk a jelentkezõ igények alapján a sportosztályunkat.

Az alsó tagozaton a 2004-2005 évtõl felmenõ rendszerben szövegesen történik a tanulók értékelése, biztosítva ezzel egy jóval árnyaltabb, differenciáltabb tanulói értékelést.

A szülõi igényeknek megfelelõen már az elsõ osztálytól lehetõség van az idegen nyelvekkel való megismerkedésre /angol, német, orosz/, amit aztán tantárgyszerûen negyedik évfolyamtól tanulhatnak, bontott csoportokban, akár emelt szinten is.

A matematika órák a felsõ tagozaton szintén bontott-, un. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra, lehetõséget adva az egyéni elõrehaladás, egyéni tempó figyelembe vételére.

A számítástechnika oktatásra két, korszerûen felszerelt tanterem ad lehetõséget. A tanulók számára hozzáférhetõ Minden gépünk kapcsolódik a világhálóhoz.

Tehetséges tanulóink tanórán kívüli szakkörökben elégíthetik ki kíváncsiságukat, élhetik ki mûvészi hajlamaikat. /számítástechnika, tûzzománc, citera, néptánc, természettudományos, képzõmûvészeti, könyvbarát, nyelvi… stb/

A lassabban haladókat korrepetálásokon zárkóztatjuk fel. Alsó tagozaton lehetõség van a fejlesztõ pedagógus igénybevételére is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások segítik a másnapra való felkészülést. A napköziben dolgozó kollégáink a szabadidõ szervezõnk segítségével változatos programot biztosítanak a tanulás mellett. /játékdélutánok, színházi elõadások, séták, hangversenyek…stb./

A Bartók Béla Zeneiskola helyben biztosítja az ide járó gyermekek zenei oktatását zongora, fafúvós, hegedû és zeneelmélet szakon.

Évek óta rendszeresen szervezünk tanulóinknak nyári tábort a Balaton partján, Zamárdiban.

Tanítványaink nagy többsége gimnáziumban, szakközépiskolában folytatja tanulmányait, néhányad szakmát adó középiskolában tanulnak tovább. A választott iskoláikban jól megállják a helyüket.

Iskolánk nyitott, helyet adunk pedagógus továbbképzéseknek, fõiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának.

Célunk, egy gyermekközpontú iskola mûködtetése, amelyben a gyermekek szorongás nélkül tanulnak. Lehetõséget biztosítunk, hogy tanulóink tehetségüknek, képességeiknek megfelelõen a lehetõ legjobb teljesítményt nyújtsák, hogy minél jobb eséllyel tanulhassanak tovább.

Laczi István igazgató

Copyright © 2018 Pedellus Rights Reserved.