foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tanévnyitó! 2018.08.31. 17 óra

Váci Radnóti Miklós

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Bemutatkozik a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

A Radnóti Miklós Általános Iskola 1978-ban nyitotta meg kapuit a város északi, deákvári lakótelepén, nyolc osztályos, önkormányzati fenntartású intézményként.

A nemzeti alaptantervre épülõ pedagógiai program alapján végezzük a tanulók egyéni fejlõdéséhez szükséges gyermekközpontú nevelõ-oktató munkánkat. Ez a program jól koordinálja a tanulást, a sportot, a játékot és az egyéb szabadidõs elfoglaltságokat.

Elsõ osztálytól indítjuk a jelentkezõ igények alapján a sportosztályunkat.

Az alsó tagozaton a 2004-2005 évtõl felmenõ rendszerben szövegesen történik a tanulók értékelése, biztosítva ezzel egy jóval árnyaltabb, differenciáltabb tanulói értékelést.

A szülõi igényeknek megfelelõen már az elsõ osztálytól lehetõség van az idegen nyelvekkel való megismerkedésre /angol, német, orosz/, amit aztán tantárgyszerûen negyedik évfolyamtól tanulhatnak, bontott csoportokban, akár emelt szinten is.

A matematika órák a felsõ tagozaton szintén bontott-, un. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra, lehetõséget adva az egyéni elõrehaladás, egyéni tempó figyelembe vételére.

A számítástechnika oktatásra két, korszerûen felszerelt tanterem ad lehetõséget. A tanulók számára hozzáférhetõ Minden gépünk kapcsolódik a világhálóhoz.

Tehetséges tanulóink tanórán kívüli szakkörökben elégíthetik ki kíváncsiságukat, élhetik ki mûvészi hajlamaikat. /számítástechnika, tûzzománc, citera, néptánc, természettudományos, képzõmûvészeti, könyvbarát, nyelvi… stb/

A lassabban haladókat korrepetálásokon zárkóztatjuk fel. Alsó tagozaton lehetõség van a fejlesztõ pedagógus igénybevételére is.

Napközis és tanulószobai foglalkozások segítik a másnapra való felkészülést. A napköziben dolgozó kollégáink a szabadidõ szervezõnk segítségével változatos programot biztosítanak a tanulás mellett. /játékdélutánok, színházi elõadások, séták, hangversenyek…stb./

A Bartók Béla Zeneiskola helyben biztosítja az ide járó gyermekek zenei oktatását zongora, fafúvós, hegedû és zeneelmélet szakon.

Évek óta rendszeresen szervezünk tanulóinknak nyári tábort a Balaton partján, Zamárdiban.

Tanítványaink nagy többsége gimnáziumban, szakközépiskolában folytatja tanulmányait, néhányad szakmát adó középiskolában tanulnak tovább. A választott iskoláikban jól megállják a helyüket.

Iskolánk nyitott, helyet adunk pedagógus továbbképzéseknek, fõiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának.

Célunk, egy gyermekközpontú iskola mûködtetése, amelyben a gyermekek szorongás nélkül tanulnak. Lehetõséget biztosítunk, hogy tanulóink tehetségüknek, képességeiknek megfelelõen a lehetõ legjobb teljesítményt nyújtsák, hogy minél jobb eséllyel tanulhassanak tovább.

Laczi István igazgató

Movi

Alapítvány

Copyright © 2018 Pedellus Rights Reserved.