foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
FEJLESZTÉS ALATT

Váci Radnóti Miklós

ÁLTALÁNOS ISKOLA

 Tantestület

 
Laczi István igazgató, földrajz-testnevelés
Flamichné Somogyi Erzsébet ig. helyettes, tanító-angol tanár
Dóra Erzsébet ig. helyettes, tanító
Bagyánszki Erika magyar-angol
Bálint Júlia könyvtárostanár
Baloghné Kiss Melinda tanító
Barányi Beáta tanító
Bertáné Havai Ildikó iskolatitkár
Bonafert-Somogyi Zsuzsanna angol
Bucsánszky Orsolya tanító
Csengeri Klára angol nyelv
Fázold Ágnes matematika - ének
Felföldiné Vázsonyi Ágnes tanító
Fodorné Kecskés Andrea tanító
Gindert- Keléné Bogyai Györgyi tanító
Greff Ádám testnevelő
Győri Sándorné tanító
Heé Tünde magyar nyelv és irodalom
Heidtné Csölle Krisztina iskolatitkár
Hliniczky Zsuzsanna tanító
Horváth Erika tanító
Dr. Kenézné Zeller Geraldine tanító
Kissné Gyürü Magdolna magyar nyelv és irodalom-angol nyelv
Koczka Balázs biológia földrajz, 5.o. napközi
Kozmáné Bartal Bernadett iskolatitkár
Lednyiczki Mártonné matematika-kémia
Lelkesné Gábor Aranka matematika-fizika-informatika
Lengyelné Török Anikó tanító
Mártonffy Éva testnevelés
Meleg Emese tanító
Muzsik Edit tanító
Nagy Ágnes matematika-kémia
Nagy Zoltán számítástechnika-történelem- technika
Nagyné Földes Éva tanító
Nagyné Kanyuk Emőke magyar nyelv és irodalom – ének zene
Pálinkásné Branizsa Szilvia német - szociálpedagógia
Pálinkó István földrajz-rajz
Pálinkó Réka pedagógiai asszisztens
Pallagi Mátyás tanító
Pozsonyi Ferenc oktatástechnikus
Rózsahegyiné Gál Zita tanító
Rudolf Annamária tanító
Sasváriné Kóra Rita angol-történelem
Soproni Angéla tanító, német nyelv
Sztranyán Renáta tanító
Uhlárné Máté Mariann pedagógiai asszisztens
Uzonyiné Dr. Báron Tímea tanító
Varga Katalin tanító
Virányi Józsefné tanító
Laczi Istvánné óraadó-tanító
Rob Kornél óraadó-testnevelő

 

Az iskolai munkát segítő technikai dolgozók

Nieberl Lajos portás
Sági János portás
Kurucz Zoltán fűtő
Juhász Bernadett takarítónő
Lengyel Erika takarítónő
Radics Béláné takarítónő
Sindely Sándorné takarítónő
Vinkó Lajos udvaros-karbantartó

Copyright © 2017 Pedellus Rights Reserved.